best

best
{best}
I. a прев. cm. от good най-добър, най-хубав, най-удобен, най-благоприятен, най-изгоден, най-же-лан
the BEST part of повечето/по-голямата част от
o/s BEST girl разг, възлюбена, изгора, симпатия
to make the BEST use of something използувам нещо най-пълно/рационално
II. 1. най-добре, най-хубаво
2. най-вече, повече от всичко
тy BEST hated man най-омразният ми човек
she loves him BEST тя обича най-много него
you had BEST go now най-разумно e да си вървиш сега
III. n най-доброто, най-хубавото
to hope for the BEST надявам се, че всичко ще мине/ще се нареди добре
at BEST в най-добрия случай
at one's BEST в най-добрия си вид/форма
in one's (Sunday) BEST с най-хубавите си дрехи
to do one's BEST правя всичко възможчо
all for the BEST с най-добри намерения, за добро
at the BEST of times при най-добрите обстоятелства
all the BEST всичко най-хубаво (пожелание)
to get/have the BEST of someone вземам връх/предимство/надминавам/надхитрявам някого
to get/have the BEST of it спечелвам, побеждавам, успявам (в спор и пр.)
to the BEST of one's abilities според възможностите си
to make the BEST of things задоволявам се/примирявам се с това, което е/което имам
to make the BEST of извличам максимална полза/изгода от
to make the BEST of one's opportunities използувам докрай възможностите си
to give someone BEST признавам превъзходството на някого
to turn out for the BEST свършвам добре, оправям се
to the BEST of my judgement доколкото мога да преценя
with the BEST не по-зле от другите/от най-добрите
IV. v разг. побеждавам, надхитрявам, превъзхождам
* * *
{best} а прев. cm. от good най-добър, най-хубав; най-удобен; най(2) adv прев. cm. om well 1. най-добре, най-хубаво; 2. най-ве{3} n най-доброто, най-хубавото; to hope for the best надявам се{4} v разг. побеждавам; надхитрявам; превъзхождам.
* * *
1 a най-добър; най-голям;2 n : her Sunday BEST празничните й дрехи be at one's BEST съм на висотата си, в най-добрата форма do, try one's BEST правя всичко което мога get (have) the BEST of побеждавам, вземам връх над have the BEST of the bargain съм в най-изгодно положение make the BEST of it (of a bad business) не изгубвам кураж, справям се с трудно положение to the BEST of my ability доколкото ми позволяват способностите to the BEST of my knowledge доколкото зная;3 v разг. вземам връх над; надхитрявам;4 adv най-добре;best man; n шафер.
* * *
1. all for the best с най-добри намерения, за добро 2. all the best всичко най-хубаво (пожелание) 3. at best в най-добрия случай 4. at one's best в най-добрия си вид/форма 5. at the best of times при най-добрите обстоятелства 6. i. a прев. cm. от good най-добър, най-хубав, най-удобен, най-благоприятен, най-изгоден, най-же-лан 7. ii. най-добре, най-хубаво 8. iii. n най-доброто, най-хубавото 9. in one's (sunday) best с най-хубавите си дрехи 10. iv. v разг. побеждавам, надхитрявам, превъзхождам 11. o/s best girl разг, възлюбена, изгора, симпатия 12. she loves him best тя обича най-много него 13. the best part of повечето/по-голямата част от 14. to do one's best правя всичко възможчо 15. to get/have the best of it спечелвам, побеждавам, успявам (в спор и пр.) 16. to get/have the best of someone вземам връх/предимство/надминавам/надхитрявам някого 17. to give someone best признавам превъзходството на някого 18. to hope for the best надявам се, че всичко ще мине/ще се нареди добре 19. to make the best of one's opportunities използувам докрай възможностите си 20. to make the best of things задоволявам се/примирявам се с това, което е/което имам 21. to make the best of извличам максимална полза/изгода от 22. to make the best use of something използувам нещо най-пълно/рационално 23. to the best of my judgement доколкото мога да преценя 24. to the best of one's abilities според възможностите си 25. to turn out for the best свършвам добре, оправям се 26. with the best не по-зле от другите/от най-добрите 27. you had best go now най-разумно e да си вървиш сега 28. най-вече, повече от всичко 29. тy best hated man най-омразният ми човек
* * *
best [best] (превъзх. степен от good, well) I. adj 1. най-добър, най-хубав; 2. най-голям; the \best part най-голямата част от; 3. най-изгоден, удобен, полезен, благоприятен; подходящ; приемлив; the \best way to най-удобният начин да; o.'s \best girl sl любимо момиче; o.'s \best bet най-доброто, което може да се направи; to put o.'s \best foot foremost вървя бързо; докарвам се, старая се, любезнича, разг. подмазвам се (for, with), показвам се в най-добра светлина; II. adv най-добре; повече от всичко; had \best (с inf без to) най-добре; най-разумно е да; you had \best take a look най-добре е да погледнеш; I like this the \best най-много харесвам това; III. n най-доброто, най-хубавото (нещо); the \best of care най-добрата грижа; o.'s (Sunday) \best празнични дрехи (премяна); to change into o.'s \best пременявам се, контя се, разхубавявам се, разг. труфя се; to hope for the \best надявам се, че нещата ще се оправят; to be at o.'s \best блестящ, на висота съм; at \best в най-добрия случай; I did it for the \best направих го с най-добри намерения; to do (try) o.'s (level) \best, to do as \best one can \best правя всичко възможно; to the \best of o.'s power (ability) според силите си, доколкото ми позволяват силите; to give the \best one has in the shop разг. правя всичко възможно, полагам всички усилия; to make the \best of o.'s time оползотворявам времето си; to make the \best of things задоволявам се с това, което имам; примирявам се, задоволявам се; to make the \best of a bad bargain не се отчайвам, не падам духом беда); изтърпявам нещастието безропотно; to give s.o. \best признавам превъзходството на някого; признавам поражението си; it turned out for the \best всяко зло за добро; to the \best of o.'s belief (knowledge) доколкото знам; to the \best of my judgement доколкото мога да преценя; to make the \best of o.'s way вървя бързо; to have the \best of it побеждавам, книж. вземам връх, успявам, спечелвам (в спор и пр.); to get the \best of s.o. вземам връх, побеждавам някого; you can do it with the \best не падаш по-долу от който и да е, не си по-лош от останалите; IV. v разг. превъзхождам, надминавам; вземам връх, побеждавам, бия.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • BEST — ist der Familienname folgender Personen: Adolfo Best Maugard (1891–1964), mexikanischer Künstler Ben Best, US amerikanischer Drehbuchautor und Schauspieler Charles Best (1899–1978), US amerikanischer Physiologe und Biochemiker Clyde Best (* 1951) …   Deutsch Wikipedia

 • Best — ist der Familienname folgender Personen: Adolfo Best Maugard (1891–1964), mexikanischer Künstler Ahmed Best (* 1973), US amerikanischer Synchronsprecher, Schauspieler und Musiker Ben Best, US amerikanischer Drehbuchautor und Schauspieler Benjamin …   Deutsch Wikipedia

 • best — /best/, adj., superl. of good with better as compar. 1. of the highest quality, excellence, or standing: the best work; the best students. 2. most advantageous, suitable, or desirable: the best way. 3. largest; most: the best part of a day. adv …   Universalium

 • best*/*/*/ — [best] grammar word summary: Best can be: ■ an adjective: Which apples are best for cooking? ♦ It was the best party I ve ever been to. ■ an adverb: We ll choose the system that works best. ■ a noun: I ll do my best. 1) the superlative form of… …   Dictionary for writing and speaking English

 • best — ► ADJECTIVE 1) of the most excellent or desirable type or quality. 2) most suitable, appropriate, or sensible. ► ADVERB 1) to the highest degree; most. 2) to the highest standard. 3) most suitably, appropriately, or sensibly. ► …   English terms dictionary

 • Best — may refer to: *the superlative of good (as in best of ... for example) *the superlative of well ;Places *Best, Netherlands municipality in the Netherlands *Best, North Carolina *Best, Texas;Music *Best of... tag used in published music records… …   Wikipedia

 • best — [best] adj. [ME best, betst < OE betst (akin to Goth batists) < ? IE base * bhad , good > Sans bhadrá ḥ, fortunate, good] 1. superl. of GOOD 2. of the most excellent sort; surpassing all others 3. most suitable, most desirable, most… …   English World dictionary

 • Best — (b[e^]st), a.; superl. of Good. [AS. besta, best, contr. from betest, betst, betsta; akin to Goth. batists, OHG. pezzisto, G. best, beste, D. best, Icel. beztr, Dan. best, Sw. b[ a]st. This word has no connection in origin with good. See {Better} …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Best FM — Мультимедиа Холдинг Страна …   Википедия

 • best — I adjective above the average, beyond compare, brought to perfection, chief, choice, crowning, distinguished, exceptional, exemplary, extraordinary, faultless, favorite, first class, first rate, flawless, foremost, greater, highest, impeccable,… …   Law dictionary

 • Best — Best, n. Utmost; highest endeavor or state; most nearly perfect thing, or being, or action; as, to do one s best; to the best of our ability. [1913 Webster] {At best}, in the utmost degree or extent applicable to the case; under the most… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”